Den Miscanthus-X-Giganteus ass net Invasiv.

Sou wei Miscanthus.lu et elo well 10 Joer verfollegt, an kann bezeien, senn eis Collegen aus dem Alsace zu deem selwechten Resultat komm.

Den Miscanthus-X-Giganteus ass net invasiv, an ass och net mat Miscanthus-Sinensis oder ähnlechem ze vergleichen.
PDF – Non Invasive Miscanthus